Meteoryt.org

“Kruszynka”


Historie   |    2018

Znaleziony w 2017 roku przez Andrzeja Owczarzaka i Michała Nebelskiego meteoryt z pięknymi regmagliptami i zachowanymi fragmentami skorupy obtopieniowej. Okaz waży 271,8 kg i jest w tej chwili największym polskim meteorytem. Został przez znalazców nazwany „Kruszynką”. Na wystawie w Warszawie w marcu 2018 roku, gdzie był prezentowany ów okaz otrzymałem od Andrzeja i Michała część zwietrzeliny z Kruszynki z zachowaną częściowo zwietrzałą skorupą meteorytu.

http://wiki.meteoritica.pl
https://skarbykosmosu.pl

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024