Meteoryt.org

Karkonoskie złoto


Historie   |    2018


Karkonoskie (sudeckie) złoto okruchowe. Koncentracje takiego złota można zaobserwować w piaskach i żwirach trzeciorzędowych oraz we współczesnych aluwiach (osadach) lokalnych potoków.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.orgSpaceRocks.info © 2021