Meteoryt.org

Kamienne

Meteoryty kamienne – meteoryty, w których skład wchodzą głównie krzemiany magnezu i żelazo. Wśród tych meteorytów wyróżnia się dwie grupy: chondryty i achondryty.

Meteoryt.orgSpaceRocks.info © 2021