Meteoryt.org

Opis kolekcjiNa stronie znajdziesz 499 okazów (302 kamienne, 38 żelazno-kamiennych, 134 żelazne, 20 grup tektytów (49 szt) oraz 5 impaktytów). Najnowsze to Pułtusk, Pułtusk, Mount Tazerzait, Wśród tych okazów jest 38 meteorytów polskich. Odrębną grupę stanowią okazy historyczne (znajdziesz w niej 36 meteorytów). Licznie reprezentowaną grupą są też meteoryty pustynne (nieklasyfikowane). Znajdziesz tu również 42 publikacje bolidowe oraz 26 historii.

Przy prezentacji kolekcji zastosowałem (starszy) podział na 3 grupy meteorytów: kamienne (chondryty, achondryty), żelazno-kamienne (pallasyty, mezosyderyty), żelazne.

Wygodne jest również przeszukiwanie zasobów strony przy pomocy wyszukiwarki w menu.

Poniżej schemat strony.


[ 1 ] główna grupa meteorytów (+ ew. grupy dodatkowe takie jak np.: Polskie)
[ 2 ] info o meteorycie (dane te są linkami – można użyć ich do sortowania kolekcji
       wg. zadanych kryteriów
): typ, waga, pochodzenie (ziemskie), spadek obserwowany
[ 3 ] dodatkowe info: MBD – Meteoritical Bulletin Database, Wiki – http://wiki.meteoritica.pl
       SK – http://skarbykosmosu.pl
[ 4 ] zdjęcia okazu
[ 5 ] opis okazu (o ile jest dodany)
[ 6 ] nawigacja między okazami

Jeśli potrzebujecie więcej wiedzy – tutaj jest współczesna klasyfikacja meteorytów.

Meteoryt.orgSpaceRocks.info © 2021