Meteoryt.org

Opis kolekcjiNa stronie znajdziesz 517 okazów (308 kamiennych, 38 żelazno-kamiennych, 136 żelaznych, 20 grup tektytów, 5 impaktytów oraz 10 Kosmicznych Wędrowców). Najnowsze to Hammadah al Hamra 346, NWA 4966, Hickman, Wśród tych okazów jest 40 meteorytów polskich. Odrębną grupę stanowią okazy historyczne (znajdziesz w niej 36 meteorytów). Licznie reprezentowaną grupą są też meteoryty pustynne (nieklasyfikowane). Znajdziesz tu również 45 publikacje bolidowe oraz 30 historii.

Przy prezentacji kolekcji zastosowałem (starszy) podział na 3 grupy meteorytów: kamienne (chondryty, achondryty), żelazno-kamienne (pallasyty, mezosyderyty), żelazne.

Wygodne jest również przeszukiwanie zasobów strony przy pomocy wyszukiwarki w menu.

Poniżej schemat strony.


[ 1 ] główna grupa meteorytów (+ ew. grupy dodatkowe takie jak np.: Polskie)
[ 2 ] info o meteorycie (dane te są linkami – można użyć ich do sortowania kolekcji
       wg. zadanych kryteriów
): typ, waga, pochodzenie (ziemskie), spadek obserwowany
[ 3 ] dodatkowe info: MBD – Meteoritical Bulletin Database, Wiki – http://wiki.meteoritica.pl
       SK – http://skarbykosmosu.pl
[ 4 ] zdjęcia okazu
[ 5 ] opis okazu (o ile jest dodany)
[ 6 ] nawigacja między okazami

Jeśli potrzebujecie więcej wiedzy – tutaj jest współczesna klasyfikacja meteorytów.

Meteoryt.org © 2022

error: