Meteoryt.org

Opis kolekcji


Na stronie znajdziesz 445 okazów (261 kamiennych, 35 żelazno-kamiennych, 124 żelazne, 20 tektytów oraz 5 impaktytów). Najnowsze to NWA 13647, Peekskill, Viñales, Wśród tych okazów są 34 meteoryty polskie. Liczną grupę stanowią również meteoryty pustynne (nieklasyfikowane). Znajdziesz tu również 38 publikacji bolidowych oraz 22 historie. Jeśli na karcie okazu przy jego nazwie zobaczysz ikonkę będzie to znaczyło, że mogę ów okaz wymienić na inny.

Przy prezentacji kolekcji zastosowałem (starszy) podział na 3 grupy meteorytów: kamienne (chondryty, achondryty), żelazno-kamienne (pallasyty, mezosyderyty), żelazne.

Wygodne jest również przeszukiwanie zasobów strony przy pomocy wyszukiwarki w menu.

Poniżej schemat strony.


[ 1 ] główna grupa meteorytów (+ ew. grupy dodatkowe takie jak np.: Polskie)
[ 2 ] info o meteorycie (dane te są linkami – można użyć ich do sortowania kolekcji
       wg. zadanych kryteriów
): typ, waga, pochodzenie (ziemskie), spadek obserwowany
[ 3 ] dodatkowe info: MBD – Meteoritical Bulletin Database, Wiki – http://wiki.meteoritica.pl
       SK – http://skarbykosmosu.pl
[ 4 ] zdjęcia okazu
[ 5 ] opis okazu (o ile jest dodany)
[ 6 ] nawigacja między okazami

Jeśli potrzebujecie więcej wiedzy – tutaj jest współczesna klasyfikacja meteorytów.

Meteoryt.org © 2021