Meteoryt.org

Guang Dong


Tektyty    |    Typ: Tektyt , Waga: 26,37 g , Kraj: Chiny

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2023

error: