Meteoryt.org

Australit


Tektyty    |    Typ: Tektyt , Waga: 3,57 g , Kraj: Australia

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024