Meteoryt.org

Oświęcim
29.09.2003 01:20:00


29 września 2003r. o godz. 01:20 UT czeska sieć bolidowa, która swoim zasięgiem obejmuje także południową Polskę, zarejestrowała bardzo jasny bolid o jasności -15 magnitudo. Bolid obserwowany był przez 2 stacje w Cervenej Horze i Lysej Horze. Ocenia się, że początkowa masa meteoroidu wynosiła ok. 27kg, bolid był widoczny przez 4,2s i przelatywał z kierunku południowego zachodu na północny wschód nad miejscowościami Frydek Mistek, Cieszyn, Skoczów, Pszczyna i Brzeszcze z prędkością początkową 23km/s (prędkość ma tu istotne znaczenie, ponieważ im jest mniejsza tym prawdopodobieństwo, ze obiekt przetrwa przelot przez atmosferę jest większe, inne znane bolidy które zakończyły się spadkiem meteorytów także miały niskie prędkości, rzędu 20km/s).

Końcowy tor lotu, kiedy bolid przestał świecić tzw.dark flight i mogły już zacząć spadać meteoryty, rozciągał się od Brzeszcza przez Oświęcim do okolic Libiąża. Na podstawie powyższych obserwacji określono potencjalne miejsce, w którym mógł spaść meteoryt, podano współrzędne terenu spadku z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Waga meteorytu mogłaby wynosić około 400g. Udało się także określić trajektorię lotu ciała meteoroidowego przed wejściem w ziemską atmosferę i dzięki temu wiemy, że była ona zbieżna z orbitami planetoid z grupy Apolla.

Poszukiwania w miejscu gdzie wyliczono obszar potencjalnego spadku (okolice Libiąża – w miejscowości Zagórcze Duże) przez 2 dni prowadził Robert Mularczyk. Obszar ten już wtedy był częściowo zabudowany co utrudniało poszukiwania. Robert mimo to przeprowadził wywiad wśród okolicznych mieszkańców na okoliczność spadku i sprawdził całą dostępną okolicę, niestety bez efektów. Materiały które mi przysłał do publikacji otrzymał od prof. Karwowskiego.

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024