Meteoryt.org

Łaskarzew (EN200202)
20.02.2004 18:54:00


Bolid o jasności ok. –10 mag, który uważany jest za pierwsze zjawisko zarejestrowane w PFN, był obserwowany nad Polską 20 lutego 2004 o godz. 18:54 UT. Poza wieloma obserwacjami wizualnymi zjawisko zostało zarejestrowane przez dwie stacje fotograficzne: jedną w Czechach i drugą w Polsce. W pierwszej, Lysá Hora, zastosowano średnioformatowy aparat fotograficzny na błonę fotograficzną 7×12 cm o czułości 125 ASA, z obiektywem Distagon 30mm f/3.5, a w drugiej, zlokalizowanej w Ostrowiku użyto aparatu Canon T50, na pełnoklatkowy film fotograficzny (czułość 800 ASA) z obiektywem 50mm f/1.4. Tak proste techniki pozwoliły na policzenie pierwotnej orbity pierwszego dużego bolidu i wyznaczenie pola spadku meteorytów. Bolid zaświecił na wysokości ok. 71 km w pobliżu miejscowości Kozienice, a zgasł schodząc poniżej 30 kilometrów wysokości. Najbardziej prawdopodobny obszar rozrzutu małych meteorytów znajduje się na północ od miasta Garwolin i nieco na południe od małej wioski o nazwie Puznów Nowy, z centrum określonym współrzędnymi λ = 21.6461°E i φ = 51.9095°N (Spurný, 2004). Ze względu na małą masę końcową spadku i stosunkowo duży wyliczony obszar rozrzutu, meteorytów tych nigdy nie poszukiwano

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

http://www.pkim.org/?q=pl/node/370

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024