Meteoryt.org

Tektyty & Impaktyty“Ziemskie” nie do końca oddaje naturę tej części kolekcji – bardziej pasuje tutaj “Ziemskosmiczne”.

Tektyt – okruch, bryłka, zasobnego w krzemionkę naturalnego szkliwa o niejasnym (prawdopodobnie impaktowym) pochodzeniu, koloru zielonego, brązowego lub czarnego przyjmującego kształt kilkucentymetrowej kropli.

Nazwa pochodzi od gr. τηκτός, tektos = stopiony

 

Impaktyt – nieformalna nazwa określająca typ skały, która powstała lub została poważnie zmieniona pod wpływem uderzenia meteorytu. Nazwa ta opisuje zarówno skały, które zostały zmienione bezpośrednio od uderzenia meteorytu, pod wpływem temperatury czy siły uderzenia, jak i skały osadowe zawierające domieszki materiałów pochodzenia pozaziemskiego.

Nazwa pochodzi od gr. Κτύπημα, impactus = uderzenie

 

Źródło: Wikipedia

Meteoryt.org © 2023

error: