Meteoryt.org

Stanisławów (PF310515)
31.05.2015 21:25:59


W nocy, 31 maja 2015 roku o godz. 21:25:59 UT pięć kamer PFN zarejestrowało przelot bolidu o jasności – 8 magnitudo zakończony rozpadem na 5 fragmentów. Dokładne obliczenia wskazały, że co najmniej 4 kawałki, oznaczone A, C, D, E (Ryc. 4) przetrwały lot w atmosferze i spadły jako meteoryty (fragment B nie przetrwał lotu ulegając całkowicie ablacji). Charakter przelotu ciała sugerował możliwość spadku materiału lekkiego, być może chondrytu węglistego. Z tego względu, pomimo małej masy końcowej, zdecydowano się na zorganizowanie ekspedycji poszukiwawczej w wyznaczony obszar spadku skupiając się głównie na poszukiwaniach fragmentów A, C, E , jednak poszukiwania nie przyniosły jak dotąd efektów.

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

Ekipa PKiM/PFN na poszukiwaniach.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2023

error: