Meteoryt.org

Millbillillie ☄


Kamienne    |    Typ: Achondryt Eukryt mmikt. , Waga: 10 g , Kraj: Australia , Spadek: 10.1960, ~ 05:00 GMT   |    MBD

© Aussie Towns

W październiku 1960 roku, nad ranem pracownicy farmy bydła F. Vicenti i F. Quadrio podczas otwierania bramy pastwiska w okolicach Millbillillie – Jundee zaobserwowali na niebie kulę ognia. Obiekt „z wydobywającymi się z niego iskrami” spadł na równinę na północy. Nie zainicjowano żadnych poszukiwań, ale D. Vicenti i M. Finch znaleźli dwa meteoryty na tej równinie w 1970 i 1971 roku. W kolejnych latach Aborygeni i poszukiwacze znaleźli wiele okazów.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024