Meteoryt.org

“Mikrometeoryty”


Historie   |    03-06.2019

W tym konkretnym przypadku właściwą nazwą byłyby “Mikroantropogenity”… Krótka fotorelacja z pozyskania próbek i separacji “mikrometeorytów” z pomocą Keyence VHX600 (AJ) oraz Bresser Advance ICD. Pierwszy wniosek – potrzeba o wiele więcej materiału do badań. Póki co, wszystko wygląda na pseudo. c.d.n.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024