Meteoryt.org

Grudziądz (EN020313)
02.03.2013 18:01:19


Ze względu na pełne zachmurzenie w Polsce bolid oznaczony jako EN020313, który pojawił się nad północną Polską 2 marca 2013 r. o godz. 18:01:19 UT, został zarejestrowany tylko częściowo przez jedną stację PFN (posiadamy też rejestracje z kilku kamerek samochodowych). Mapa pola spadku meteorytów została wyznaczona w oparciu o dane Europejskiej Sieci Bolidowej EN, dzięki czemu przeprowadzono szereg ekspedycji poszukiwawczych w latach 2013 – 2015. Miejsca przeszukiwane rozciągały się na zachód od miejscowości Nowawieś Chełmińska, gdzie mogły spaść meteoryty o masach do 10 kg (obszar spadku mas do 1 kg rozciąga się na zachód od tej miejscowości), aż po Wałdowo Szlacheckie, gdzie prawdopodobnie spadły okazy kilkudziesięcio- oraz kilkunastogramowe. Poszukiwania na tak ogromnym terenie nie przyniosły pozytywnych rezultatów, ale obszar ten wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań PKiM jako jeden z bardziej obiecujących pod względem prawdopodobieństwa odnalezienia meteorytów.

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

Ekipa PKiM/PFN na poszukiwaniach.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024