Meteoryt.org

Antonin ☄


Kamienne, Polskie    |    Typ: Chondryt L5 , Waga: 0,5 g , Kraj: Polska , Spadek: 15.07.2021 ~05:00UT   |    MBD , Wiki

[ Bolid Mikstat/Antonin w DZIENNIKU BOLIDOWYM ]

[ WOL | NCBJ, Univ. of Oslo | Analysis of the daylight fireball of July 15, 2021… ]
[ WOL | Univ. of Münster | The chondrite breccia of Antonin (L4-5)—A new meteorite fall… ]
[ NCBJ | Badania potwierdzają: w Polsce wylądował gość z kosmosu ]

Antonin © KK/AO

15 lipca 2021 roku obserwowano przelot porannego bardzo jasnego bolidu nad Polską z którego mogły spaść meteoryty. Część kamer czeskiej sieci bolidowej (European Fireball Network, EN) zarejestrowała przelot bolidu. Na bazie zarejestrowanych obrazów udało się wyznaczyć prawdopodobny rejon spadku fragmentów. Za portalem Astronomický ústav AV ČR:

Większość kamer czeskiej sieci bolidowej już nie działała, gdyż świtało. Jednak część kamer działa nawet w dzień, więc udało się zarejestrować przelot bolidu przez trzy kamery: dwie w Červená hora i Lysá hora w Kraju Morawsko-Śląskim (Červená hora a Lysá hora v Moravskoslezském kraji) i jedną kamerę w Říčanach koło Pragi (v Říčanech u Prahy). Niestety na części stacji nie zarejestrował się cały przelot bolidu z powodu chmur lub wyjścia bolidu z pola widzenia kamery. Bolid w fazie maksimum osiągnął jasność Księżyca w pełni[5] i wniknął głęboko w atmosferę co by sugerowało, że spadły z niego meteoryty! Na bazie tych niekompletnych informacji udało się zrekonstruować przybliżona trajektorię meteoroidu w atmosferze i oszacować prawdopodobny obszar spadku fragmentów meteorytów. Z obliczeń wynika, że początkowa masa meteoroidu wynosiła ~100 kg, czyli była to bryła o ok. 40 cm średnicy. Wszedł on w atmosferę z prędkością ok. 17,8 km/s pod kątem 52° do powierzchni ziemi. Zapłonął na wysokości ~74 km. Końcowej fazy lotu nie udało się zarejestrować z powodu chmur, ale na wysokości 25 km miał on jeszcze prędkość 13 km/s. Możliwy spadek meteorytów nastąpiłby na południe od miasta Mikstat. Wyznaczono orientacyjny rejon spadku. W jego wschodniej części mógł spaść fragment o wadze do 10 kg, a jeśli meteoroid defragmentował, to w odległości ok. 7 km od masy głównej w kierunku WNW, mogły spaść mniejsze fragmenty ok. 100 g.

Na początku sierpnia 2021 roku na facebooku ukazała się informacja o znalezieniu 3 sierpnia pierwszego okazu meteorytu (351,6 g) z tego bolidu (dodatkowe zdjęcia znaleziska na portalu cosmoartel.pl). Znalazcą jest Kryspin Kmieciak. W rejonie spadku intensywne poszukiwania prowadziły grupy z Warszawy, Poznania i Opola oraz poszukiwacze z zagranicy. (Wiki Meteoritica)

Galeria zdjęć z poszukiwań [ © Kryspin Kmieciak / Andrzej Owczarzak ]

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024