Meteoryt.org

Adrar 013


Kamienne    |    Typ: Achondryt Lunar , Waga: 2,14 g , Kraj: Algieria    |    MBD

Księżycowa brekcja anortozytowa – zbrekcjowana (skruszona impaktowo) magmowa skała głębinowa składająca się z głównie z plagioklazu, nie zawiera praktycznie kwarcu i skaleni potasowych. Skała będąca głównym budulcem księżycowych wyżyn i gór.


W 2023 roku w Timokten, Algieria znaleziono drobne okazy oraz jeden duży okaz o wadze 3,15 kg, który w kilku fragmentach posiadają Marcin Cimała (750g), Craig Zlimen (600g), Mark Lyon (600g) i Paul Durzan. Czeka na publikację w Met Bull.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024