Meteoryt.org

Stanisławów
31.05.2015 21:25:59


Bolidy    |    Typ: Potencjalnie spadkowy , Wiki

W nocy, 31 maja 2015 roku o godz. 21:25:59 UT pięć kamer PFN zarejestrowało przelot bolidu o jasności –8 magnitudo zakończony rozpadem na 5 fragmentów. Dokładne obliczenia wskazały, że co najmniej 4 kawałki, oznaczone A, C, D, E przetrwały lot w atmosferze i spadły jako meteoryty (fragment B nie przetrwał lotu ulegając całkowicie ablacji). Charakter przelotu ciała sugerował możliwość spadku materiału lekkiego, być może chondrytu węglistego.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2020