Meteoryt.org

Zagami ☄


Kamienne    |    Typ: Achondryt Mars , Waga: 0,15 g , Kraj: Nigeria , Spadek: 03.10.1962   |    MBD

Szergotyt marsjański – swoją nazwę zawdzięcza meteorytowi Shergotty, który spadł 25 sierpnia 1965 roku w Indochinach. Shergottyty są skałami magmowymi pochodzącymi z niedużej głębokości. Przypominają one ziemskie bazalty, ale składają się z nieco większych kryształów.

Zagami (masa główna) © catawiki.com

Meteoryt spadł 3 października 1962 roku w prowincji Katsina w Nigerii. Spadek tego meteorytu był zaobserwowany przez miejscowego rolnika. Kosmiczna skała wbiła się na głębokość 2 metrów i po wydobyciu okazała się pojedynczym okazem o masie 18 kg. Meteoryt Zagami jest jak dotąd największą pojedynczą skałą pochodzącą z Marsa, jaką znaleziono na Ziemi.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024