Meteoryt.org

Szkło Pustyni Libijskiej


Tektyty    |    Typ: Tektyt , Waga: 21,6 g , Kraj: Pustynia Libijska


Następny

Poprzedni

Meteoryt.orgSpaceRocks.info © 2021