Meteoryt.org

Piecki (PF120916)
12.09.2016 22:44:07


12 września 2016 roku o godz. 22:44:07 czasu lokalnego w północno-wschodniej Polsce w regionie warmińsko-mazurskim pojawił się meteor (ozn. PF120916 Piecki), który zarejestrowało sześć stacji wideo Polskiej Sieci Bolidowej (PFN). Meteoroid wszedł w atmosferę Ziemi z prędkością 16,7 ± 0,3 km/s i zaczął świecić na wysokości 81,9 ± 0,3 km. Zgasł na wysokości 26,0 ± 0,2 km przy prędkości 5,0 ± 0,3 km/s, co wyraźnie wskazywało na spadek meteorytów. Obliczono, iż przelot mogły przetrwać fragmenty o masie całkowitej do 15 kg. Zjawisko to i poszukiwania meteorytów pod Reszlem zostały szczegółowo opisane w poprzednim Roczniku PTMet (Tymiński, 2018).

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

Raport z poszukiwań meteorytów w ramach PFN w sezonie 2016/2017
PF120916 Piecki fireball and Reszel meteorite fall

Ekipa PKiM/PFN na poszukiwaniach.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024