Meteoryt.org

NWA 869 #01


Meteoryt: NWA 869, chondryt L4-6, 11.8g

SPRZEDANY


Nomadzi w roku 2000 (lub 2001) odkryli w Afryce Północnej dużą elipsę rozrzutu meteorytów kamiennych. Okazy charakteryzują się dużą różnorodnością mas (od kilku gramów do kilkunastu kilogramów) oraz wyjątkową urodą.

Powrót

📑 O projekcie

Następny

Poprzedni

Meteoryt.orgSpaceRocks.info © 2021