Meteoryt.org

Nieziemskie żelazo #3


Historie   |    03.2023

Ciekawy przypadek, kilkudzisięciokilogramowa bryła żelaza wykopana w trakcie prac w ogrodzie. Próbka sprawdzona Nitalem, brak oznak zawartości węgla, próbka “rokująca”. Kolejnym krokiem było sprawdzenie kandydata na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW – analizatorem EDS oraz przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego AXIA ChemiSEM. Efekt – niemalże czyste żelazo, wytop hutniczy. Tak więc niestety – kolejny ziemianin.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2023

error: