Meteoryt.org

Kowiesy (PF310713)
31.08.2013 21:23:55


Przelot bolidu w Polsce centralnej został zarejestrowany 31 sierpnia 2013 roku o godzinie 21:23:55 UT przez 4 stacje PFN znajdujące się na Mazowszu i Lubelszczyźnie (w pozostałej części kraju niebo było zachmurzone). Sam bolid był tak jasny, że w wyraźny sposób rozświetlił niebo i teren w sposób porównywalny z Księżycem w Pełni. Pora zjawiska sprzyjała obserwacjom wizualnym i odnotowano ogromna liczbę doniesień włącznie z obserwacjami fali uderzeniowej towarzyszącej przelotowi meteoroidu w pobliżu trajektorii. Prędkość początkową meteoroidu wchodzącego w atmosferę określono na 20 km/s, a jasność zjawiska w maksimum blasku oceniona wizualne sięgała do –12 magnitudo. Rejestracje video pozwoliły wyznaczyć obszar spadku meteorytów (Ryc.3). Sondowania atmosfery przeprowadzone w dniu spadku (dane z Legionowa) pokazały, iż wiatry w jej górnych i dolnych warstwach wiały wzdłuż trajektorii lotu bolidu a także nie były zbyt silne, więc poszerzenie pola spadku związane z niepewnością masy jest niewielkie. Przybliżony punkt impaktu znajdował się w pobliżu miejscowości Mireń, 16 km na południe od Kozienic. Masa końcowa ciała, które przetrwało lot w atmosferze zastała oszacowana na ok. 250 gramów.

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

Ekipa PKiM/PFN na poszukiwaniach.

http://www.pkim.org/?q=pl/node/3508

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2023

error: