Meteoryt.org

Kędzierzyn-Koźle (PF/EN070914)
07.09.2014 21:23:55


Kolejny duży bolid został zarejestrowany 7 września 2014 roku o godz. 21:23:55 UT wspólnie przez Polską Sieć Bolidową (rejestracja w 3 stacjach PFN) i Europejską Sieć Bolidową EN, co pozwoliło na porównanie pola spadków meteorytów uzyskanych z obliczeń poszczególnych sieci. Wyznaczony dzięki detekcjom sieci EN obszar spadku dla dwóch mas 60 g i 100 g znajdował się ok. 500 m na północny – wschód od miejscowości Uciechowice (Ryc.3). Obliczenia PFN wskazały zgodne na poziomie kilkunastu procent centrum pola spadku meteorytów, ale uzyskano znaczne poszerzenie obszaru spadku meteorytów wynikające z większych niepewności pomiarowych (cała sieć PFN rejestrowała wtedy meteory wyłącznie za pomocą kamer CCTV opartych na matrycach 1/3” i słabszych kątowych zdolnościach rozdzielczych). Tym samym obliczenia przeprowadzone za pomocą programu PyFN stosowanego w PFN zostały zweryfikowane w stopniu wystarczającym do potwierdzenia ich poprawności w granicach niepewności pomiarowych. Dwukrotne poszukiwania w wyliczonym miejscu, przeprowadzone kilka dni po spadku oraz pół roku później, nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024