Meteoryt.org

Gebel Kamil


Żelazne    |    Typ: Ataksyt , Waga: 9,2 g , Kraj: Egipt    |    MBD

Krater uderzeniowy Gebel Kamil o średnicy 45 m powstał ok. 5000 lat temu we wschodniej Saharze, w pobliżu południowej granicy współczesnego Egiptu. Kater jest wyjątkowo dobrze zachowany. Poza masą główną (83 kg) pokrytą pięknymi regmagliptami, wszystkie okazy Gebel Kamil to szrapnele o masie od 1 g do 34 kg. Gebel Kamil to niezgrupowany ataksyt bogaty w nikiel.

Online Library

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024