Meteoryt.org

Ciechanów (PF131010)
13.10.2010 02:52:32


Zjawisko bolidowe PF131010 o jasności –8,6 mag zostało zarejestrowane 13 października 2010 roku o godz. 02:52:32 UT przez 4 stacje wideo należące do PFN. Końcowa prędkość (4,9 km/s) i wysokość uzyskana dla ostatniego widocznego punktu lotu meteoroidu w atmosferze (29.3 km) wskazały na możliwość spadku meteorytu o masie około 2 kg (lub kilku mniejszych meteorytów, jeżeli okaz uległ fragmentacji w „dark flight”) na południe od Ostrołęki, w pobliżu Grabowa z centrum pola spadku określonym współrzędnymi 52.961(5)°N 21.62(3)°E (Olech, 2015). Policzenie pola tego spadku było uciążliwe i kilkukrotne analizy przesunęły wyliczone pole rozrzutu meteorytów kilka km na południe. W tym przypadku przygotowano dwie ekspedycje meteorytowe, ale z powodu ograniczonej dostępności obszaru przeszukano go tylko częściowo. Obszar jaki pozostał do przeszukania to pola na południe od miejscowości Żabin.

Zródło: “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP 2019

http://www.pkim.org/?q=pl/bolid_ciechanow2010

Ekipa PKiM/PFN na poszukiwaniach.

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2024