Meteoryt.org

Tissint


Kamienne    |    Typ: Achondryt Mars (shergotyt) , Waga: 0,86 g , Kraj: Maroko , Spadek: 18.07.2011 ~02:00,   |    MBD

Następny

Poprzedni

Meteoryt.org © 2020