Meteoryt.org

Stacja bolidowa


W ramach Pracowni Komet i Meteorów i prowadzonego w niej projektu Polish Fireball Network od blisko 10 lat prowadzę Stację Bolidową.

Do tej pory zarejestrowanych zostało ponad 22 000 detekcji które wchodzą w skład projektu mającego za zadanie lepsze poznanie charakterystyk rojów meteorowych. Stacja zarejestrowała również kilka dużych zjawisk meteorowych zwanych bolidami, które mogły zakończyć się spadkiem meteorytów.

SAT24 / zachmurzenie (widzialne)
SAT24 / zachmurzenie (podczerwień)

Meteoryt.org © 2020