Meteoryt.org

Opis kolekcji


Przy prezentacji kolekcji zastosowałem (starszy) podział na 3 grupy meteorytów: kamienne (chondryty, achondryty), żelazno-kamienne (pallasyty, mezosyderyty), żelazne.

Na stronie znajdziesz 432 okazy (249 kamiennych, 34 żelazno-kamienne, 124 żelazne, 20 tektytów oraz 5 impaktytów). Najnowsze to Seymchan, Łowicz, Morasko, Wśród tych okazów są 34 meteoryty polskie. Liczną grupę stanowią również meteoryty pustynne (nieklasyfikowane). Znajdziesz tu również 37 publikacji bolidowych oraz 21 historii. Jeśli na karcie okazu przy jego nazwie zobaczysz ikonkę będzie to znaczyło, że mogę ów okaz wymienić na inny.

Wygodne jest również przeszukiwanie zasobów strony przy pomocy wyszukiwarki w menu.

Poniżej schemat strony.


[ 1 ] główna grupa meteorytów (+ ew. grupy dodatkowe takie jak np.: Polskie)
[ 2 ] info o meteorycie (dane te są linkami – można użyć ich do sortowania kolekcji
       wg. zadanych kryteriów
): typ, waga, pochodzenie (ziemskie), spadek obserwowany
[ 3 ] dodatkowe info: MBD – Meteoritical Bulletin Database, Wiki – http://wiki.meteoritica.pl
       SK – http://skarbykosmosu.pl
[ 4 ] zdjęcia okazu
[ 5 ] opis okazu (o ile jest dodany)
[ 6 ] nawigacja między okazami

Jeśli potrzebujecie więcej wiedzy – tutaj jest współczesna klasyfikacja meteorytów.

Meteoryt.org © 2020