Meteoryt.org

Bolidy

Będą się tu pojawiały ciekawe zjawiska meteorowe (bolidy) których część mogła się zakończyć (lub zakończyła) spadkiem meteorytów. Część publikacji wg. “15 lat obserwacji – wybrane spadki meteorytów rejestrowane w PFN w latach 2004–2019 (15 years of observation – selected meteorite falls registered in the PFN in 2004–2019), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019” PSJD – ASMP oraz materiały i detekcje PFN. Warto również zajrzeć tu: Publikacje PKiM/PFN i tu: Dziennik bolidów. Zdjęcia z poszukiwań – źródło własne oraz członków PKiM/PFN.

Meteoryt.org © 2020